Viac 20 rokov na trhu so zameraním na kvalitu

Dodávame riešenia na zlepšenie prevádzky a analýzy v celom podniku a zachovanie vašej konkurenčnej výhody.

Zameriavame sa na komplexné poskytovanie softvérových riešení v oblastiach strojárenstva, metalurgie, automobilového priemyslu, energetiky a komponenty pre ostatné priemyselné odvetvia.

Kvalita služieb
Poskytujeme komplexné služby od analýzy cez návrh a prevádzku až po testovanie. Neustále vylepšujeme našu flexibilitu a inovujeme nástroje, s ktorými pracujeme a posúvame naše riešenia bližšie k celosvetovým štandardom.
Riešenia
Ponúkame riešenia na mieru, ktoré rozvíjame tak, aby boli nasaditeľné u zákazníka podľa jeho individuálnych potrieb. Pre každý jeden projekt hľadáme najvhodnejšiu technológiu. Našou hlavnou prioritou je dodať kvalitné a funkčné riešenia.
Procesy
Pravidelne optimalizujeme všetky procesy, ktoré vplývajú na spoločnosť. Či už ide o nové technológie, ktoré pravidelne testujeme v rámci našich interných projektov a následne ich zavádzame do praxe, alebo o zamestnanecké benefity či inovácie.
Trhy
Snažíme sa neustále rozvíjať a nezostávať len na jednom mieste. Vzdialenosť pre nás nie je problém. Postupne zavádzame a rozširujeme priemyselné softverové riešenia nielen v rámci Slovenska, ale úspešne rozširujeme svoje pôsobenie aj do iných častí Európy.
Hodnoty
Schopnosť rýchlo sa adaptovať, nech je náš klient z akéhokoľvek odvetvia. Máme za sebou silné technologické pozadie a know-how v spojení s najnovšími technológiami. Neustále vylepšujeme našu flexibilitu a inovujeme nástroje, s ktorými pracujeme.
Ciele
Chceme sa naďalej zlepšovať a zvyšovať odbornosť a kompetenciu našich zamestnancov pomocou najnovších technológií a postupov, zvyšovať spokojnosť zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu ponúkaných produktov a riešení.
Filozofia
Úspech je pre nás viac ako obyčajná štatistika, preto je spoločnosť Amikon založená na jedinečnej filozofii a princípoch, ktorými sa riadi činnosť celej firmy. Keďže pri vývoji dbáme na špecifické potreby zákazníkov, jedinečnosť je zaručená pri každom produkte a službe. Veríme v dlhodobé obchodné vzťahy, ktoré sú založené na vzájomných cieľoch, etických obchodných praktikách a cieľavedomej snahe poskytovať výnimočné riešenia.

Inovatívne riešenia pre váš business

Kvalita, ako aj inovatívnosť riešení sú postavené na profesionalite našich pracovníkov.

Naším cieľom je vytvárať softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov. Riešenia sú dopĺňané radom odborných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach projektových procesov zákazníkov. 

Elektrický projektový inžiniering

Návrhy architektúry DCS riešení, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutkového stavu zákaznícke riešenia, projektovanie v systéme EPLAN koordinácia projektov a výstavby, CE certifikácie výrobných liniek.

Údržba a podpora výroby

Dlhodobé sledovanie a vylepšovanie riadiaceho softvéru, vyhľadávanie úspor a možností, optimalizácie riadenia výrobných liniek, servisné zmluvy v automatizácii (HW, SW), školenia zamestnancov údržby, výroby, 24h servis pre zákazníkovzákaznícke riešenia, projektovanie v systéme EPLAN, koordinácia projektov a výstavby, CE certifikácie výrobných liniek.

Automatizácia technologických celkov

Dodávky riešení na kľúč HW a SW, jednosmerné a striedavé pohony pre všetky aplikácie, DCS, PLC systém dizajn, HMI / SCADA systém dizajn modernizácie a rekonštrukcie výrobných liniek simulácie a testovanie formou shadowingu, projektový manažment